Arbo

Bij bestaande liftinstallaties worden door de keurende instanties vaak gebreken en/of arbo technische tekortkomingen geconstateerd. Deze zaken vallen meestal buiten de onderhoudscontracten en is voor de service verlenende firma's moeilijk in te plannen wegens capaciteitsproblemen. Ook de werkvoorbereiding vergt vaak veel aandacht; de juiste materialen moeten gevonden en besteld worden.

Lift-assist wordt hier vaak ingezet als volledig zelf opererende partij voor het opnemen en uitvoeren van deze werkzaamheden:

  • Lift-assist krijgt een adres op van een liftinstallatie met tekortkomingen.
  • Er wordt een opname gedaan waaruit een aanbieding volgt.
  • Na opdracht worden de materialen besteld en een montagedatum ingepland.
  • De werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd, wat de kwaliteit in communicatie en uitvoering waarborgt.
  • Lift wordt weer netjes achtergelaten voor de onderhoudende liftenfirma.

Het werken op deze manier wordt door veel firma's als zeer prettig ervaren en zorgt voor een zorgeloze oplossing van de arbopunten op het keuringsrapport.

                        Situatie voor                                               Situatie na