Nieuwbouw en grote renovatie

Lift-assist wordt in de montage/renovatie veel gebruikt als "opleidingsinstituut" voor de eigen (hulp)monteurs van de firma (training on the job). Het is echter ook mogelijk om Lift-assist als team in te huren, de tweede man wordt dan door ons verzorgd.

Kwaliteit wordt zeker ook doorgevoerd in de planning. Lift-assist werkt met een vooraf gereserveerde tijd voor een opdracht. Deze door de opdrachtgever bepaalde tijd wordt bevestigd en vastgelegd. Hierdoor ligt de verantwoording voor een goede afronding van de opdracht voor het grootste gedeelte bij de opdrachtgevende firma. Stagnaties door materiaalproblemen, te kort geplande montagetijd of door derden kunnen geen oorzaak worden voor verschuivingen in de planning. Einde gereserveerde tijd is einde gereserveerde tijd.

Na elke grote opdracht wordt een week speling gehouden tot de volgende opdracht. Deze week hoeft niet ingepland te worden door de opdrachtgever, maar hij kan er wel gebruik van maken voor eventuele uitloop of nog andere werkzaamheden. Dit alles wordt in onderling overleg geregeld.

Door dit systeem van plannen wordt er niet geschoven met data. Afspraak is dus afspraak. Voor info over beschikbaarheid en reserveringen: zie de contact informatie.