Renovatie

Lift-assist wordt regelmatig ingezet om een verouderde liftinstallatie te moderniseren. De opdrachtgever (liftindustrie gerelateerd bedrijf) geeft hierbij vaak het complete project uit handen. Lift-assist doet een opname waar een aanbeveling en een aanbieding uit voortkomt. Bij de opname wordt tevens gekeken naar de werkomstandigheden van de liftinstallatie. Na opdracht worden de materialen besteld en een montagedatum vastgesteld.

De complete renovatie en bijkomende werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd, inclusief de keuring aansluitend aan de werkzaamheden.

Lift-assist werkt alleen met de beste materialen; Het inzetten van "mindere" materialen wordt vermeden. De lift zit immers in de onderhoudsportefeuille van een liftenfirma en de gerenoveerde items moeten 100% betrouwbaar zijn.

Ook hier geldt: Ons uitgangspunt is kwaliteit.